GDPR

Stimate client,

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică prevederile Regulamentului  European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (GDPR).

BestPark.ro se conformează acestor prevederi, garantând gestionarea în deplină legalitate a datelor cu caracter personal ale clienţilor săi.

În conformitate cu acordul dat de Dvs, BestPark.ro prelucrează doar acele date care sunt necesare pentru:

  • buna derulare a relaţiilor contractuale rezultate din contractul de parcare;
  • întocmirea  facturii / documentelor de prestari servicii (nume şi prenume, CNP şi / sau adresa),
  • pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative către autorităţi

Aceste informaţii pot fi comunicate persoanelor care se ocupă de facturare.

Datele sunt păstrate cel puţin până la primul termen scadent in vederea transmiterii  declaraţiilor către autoritaţile fiscale şi cel mult până la retragerea acordului dumneavoastră privind stocarea, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel.

GDPR vă conferă o serie de drepturi: dreptul de acces la datele personale stocate, dreptul de rectificare a datelor (de exemplu, când sunt incomplete sau incorecte), dreptul de ştergere a datelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul de a obiecta.

Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi trimiţând o solicitare la adresa flaviwows@yahoo.com sau telefonic la 0741209906. De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Sună Acum!